Bij het maken van een afspraak voor een Videoconsultatie, dient de patiënt zijn persoonlijke gegevens alsook zijn gegevens van zijn bankkaart in te vullen. De betaling van de consultatie gebeurt echter niet op het moment dat de afspraak gemaakt wordt, maar op het einde van de Videoconsultatie dankzij de betalingsmodule. 

Opgelet : Het is noodzakelijk dat de zorgverlener aan het einde van de consultatie een bedrag selecteert, anders wordt er niets aangerekend aan de patiënt !

Dit wil zeggen dat u de prijs van de Videoconsultatie kan aanrekenen aan de patiënt die op uw profiel vermeld staat :  

Of een lager bedrag afhankelijk van de soort consultatie die u voorstelt. Deze keuze is aan u, maar moet duidelijk uitgelegd worden aan de patiënt. Het maximale bedrag dat aan de patiënt kan worden gefactureerd zal echter nooit hoger zijn dan het bedrag dat op uw profiel is vermeld. Hier is de betalingsoptie waarmee u de patiënt kan factureren : 

Deze optie zal links vanonder op uw scherm verschijnen wanneer u een Videoconsultatie uitvoert. Het systeem biedt u 4 opties aan :

- €0
- €10 : De helft van het maximumbedrag (€20 in dit voorbeeld)
- €20 : Het maximumbedrag
- Een optie "Andere" in het vrije veld (deze kan niet hoger zijn dan het maximumbedrag)

Ter herhaling, het is essentieel dat u één van deze opties selecteert, anders zal er niets aan de patiënt worden aangerekend.

Indien de patiënt niet komt opdagen bij zijn gemaakte Videoconsultatie, heeft u de mogelijkheid om de patiënt te facturen door u te verbinden met uw virtuele praktijk. U bent niet verplicht om dit te doen, dit hangt af van uw manier van werken en Doctoranytime bemoeit zich niet met deze keuze. 

U ontvangt het bedrag van de Videoconsultatie binnen 15 tot 30 dagen. 


Terugbetaling :

Aangezien het bedrag op het einde van de consultatie wordt aangerekend (€0 is een mogelijke optie), beheert de online betalingsdienst geen terugbetalingen. Eénmaal de betaling bij de patiënt is uitgevoerd, beslissen de zorgverleners zelf of ze een patiënt terugbetalen en dienen dit te doen vanaf hun persoonlijke bankrekening. 

De kosten gelinkt aan de online betalingsservice kunnen niet terugbetaald worden door Doctoranytime.  

Betalingsbewijs

Nadat de afspraak beëindigd is, zal de patiënt een e-mail ontvangen met een link die hem doorstuurt naar zijn account op Doctoranytime waar hij zijn betalingsbewijs kan downloaden. 

De patiënt heeft op elk moment toegang tot zijn betalingsbewijzen via zijn Doctoranytime account. 


Betalingsmethoden :

De betaling gebeurt met een bankkaart. De kaarten die geaccepteerd worden door het systeem zijn de volgende : VISA, Mastercard, Maestro en American Express. 

Zoals gezegd, gebeurt de betaling na de consultatie. Daarom blokkeren we het bedrag op de rekening van de patiënt. Deze blokkering duurt 7 dagen, na deze periode zal de patiënt uitgenodigd worden om de betalingsopdracht opnieuw te autoriseren ( dit is geen nieuwe betaling, maar een nieuwe machtiging om de blokkering van het bedrag te verlengen).


Ga naar de volgende stap : Het Online betalingssysteem instellen

Het Doctoranytime team 

Did this answer your question?